Back to Top

Patents:

Sistem complex cu celule de memorare pe baza de aliaje amorfe calcogenice

Mihai A. Popescu, Adam Lőrinczi, Florinel Sava, Emil Ion, Alin Velea

Rezumatul invenţiei.

Este prezentată invenţia unui dispozitiv cu mai multe celule de memorare inglobate pe o ambaza comuna, alcatuit dintr-un strat calcogenic de memorie si o ambază cu trei, respectiv 10 elemente, cuplate printr-un strat intermediar de material calcogenic depus pe vsuprafaţa ambazei, creind căi posibile de conducţie între cei trei electrozi (10 electrozi) şi ambază.

Invenţia se bazează în esenţă pe depunerea stratului activ de comutare, de tip calcogenic pe un suport aurit cu  ajutorul pulsurilor în ultraviolet emise de un laser cu excimer.

Este prezentata caracteristica de actionare a sistemului urmand un ciclu histeretic la operarea tensiune-intensitate. S-au construit două elemente neliniare utile in controlul semnalelor electrice la circuite electronice si optoelectronice.

Senzor selectiv pentru ionii de plumb din soluţii apoase

Mihai A. POPESCU, Adam LŐRINCZI, Elena APOSTOL, Florinel SAVA, Emil ION, Alin VELEA, Gabriel SOCOL, Ion N. MIHĂILESCU

Rezumatul invenţiei.

Este pezentată invenţia unui electrod calcogenic sensibil la ionii de Pb2+ cu bună sensibilitate şi selectivitate, pentru a fi utilizat în detecţia şi măsurarea concentraţiei de ioni de Pb2+ aflaţi în soluţii apoase, singuri sau în amestec cu alţi ioni de metale grele ca de pildă ionul de Cu2+.

Invenţia se bazează în esenţă pe depunerea pe un strat de aur a unui strat complex calcogenic în sistem sandvici cu ajutorul pulsurilor emise de un laser cu excimer.

Este prezentat un senzor de ioni de plumb in soluţii apoase alcătuit din sistemul sensibil cu doi electrozi, la care baza din aur a electrozilor este conectată la un sistem de înregistrare a tensiunii electromotoare, care apare prin imersia senzorului în apă cu conţinut de ioni grei (plumb sau combinatia plumb - cupru).

Material sensibil la gazul metan şi senzor de prag pentru detecţia metanului

Mihai Popescu, Adam Lőrinczi, Florinel Sava, Adelina Tomescu, Cristian Simion, Ion N. Mihăilescu, Gabriel Socol, Emanuel Axente, Sorin Micloş, Dan Savastru

Rezumatul inventiei.

            Actuala invenţie constă în prepararea unor straturi calcogenice bazate pe SnSe2, cu sensibilitate la gaze, în particular la acţiunea gazului metan dintr-o atmosferă poluată.

            Procedeul de preparare a stratului sensibil, potrivit invenţiei, implică mai multe etape, ultima fiind tratamentul termic în flux de oxigen. Procedeul este simplu, ieftin, iar consumul de energie este mic.

            Potrivit invenţiei de faţă, se prepară la început un lingou format din elementele Sn şi Se amestecate în proporţie stoichiometrică. Amestecul este înfiolat şi se încălzeşte până la temperatura de topire. Se menţine fiola la temperatura de 750÷800 grade Celsius timp de două ore, cu agitarea periodică a acesteia, pentru omogenizare. Fiola este răcită în aer.

În etapa următoare se taie o rondelă din lingoul solid, răcit. Rondela este folosită pentru a servi drept ţinta de depunere pentru un strat subţire de material pe o plăcuţă de dimensiuni milimetrice de alumină (corindon) prevăzută cu doi electrozi de platina (sistem pieptene), prin metoda depunerii în pulsuri laser.

Conform invenţiei de faţă, prin tratament termic la suprafaţa stratului depus cu ajutorul laserului, se formează o fază nouă, cea de dioxid de staniu, cu o structură nanometrică stabilă, şi care joacă un rol important în activarea materialului sensibil la gaze.

In conformitate cu invenţia de faţă stabilitatea parametrilor de rezistenţă electrică la acţiunea atmosferei cu gaz metan este satisfăcătoare.

Procedeu şi aparat pentru producerea de microlentile calcogenice

Mihai A. Popescu, Florinel Sava, Adam Lőrinczi, Dan Savastru, Sorin Micloş,

Marina Mustaţă, Roxana Savastru

Rezumatul inventiei.

            Invenţia se referă la un procedeu pentru obţinerea de microlentile de infraroşu pe bază de material calcogenic şi la un aparat cu ajutorul căruia se produc microlentilele.

            Procedeul de obţinere a microlentilelor, conform invenţiei, constă în trecerea rapidă a pulberii de material calcogenic prin zona caldă a unui cuptor. La depăşirea temperaturii de înmuiere a sticlei (Tg = 167 oC) fragmentele sticloase de dimensiuni micrometrice sunt topite şi iau forma sferică. La ieşirea din zona caldă a cuptorului microsferele calcogenice intră în stratul de apă din vasul de colectare şi se depun pe fundul vasului în stare solidă.

            Aparatul pentru producerea de microlentile constă dintr-o pâlnie (1) pentru stocarea particulelor de material calcogenic, prevăzută cu o trapă (2) şi obturată de un zăvor (3), un cuptor (4) cu cameră cilindrică pentru încălzirea pulberii peste punctul de înmuiere, şi un vas de colectare (5) a microsferelor în fază solidă, ce poate conţine apă.

Procedeu de preparare a unui material sensibil la nitratul de amoniu in solutie apoasa si sensor de nitrat de amoniu bazat pe nanotuburi de carbon functionalizate cu stearat de bariu

Iosif-Daniel Şimǎndan, Mihai Popescu, Alin Velea, Adam Lőrinczi

Rezumatul inventiei.

            Invenţia de faţă se referă la un material organic (stearat de bariu) dopat cu nanotuburi de carbon, sensibil la nitratul de amoniu în soluţie şi la dioxidul de azot în atmosferă şi un senzor rezistiv produs pe baza acestuia. Materialul este preparat sub formă de multistraturi Langmuir-Blodget pe un support din alumină prevăzut cu electrozi pieptene din platină. Sensibilitatea la nitratul de amoniu este dată de nanotuburile de carbon introduse in solutia din care se prepară multistraturile. Senzorul poate fi utilizat şi în mediu gazos pentru detecţia dioxidului de azot.

Microstructuri fotonice bidimensionale înscrise cu laserul pe suprafeţe de aliaje sticloase calcogenice bazate pe As şi S

Mihai A. Popescu, Adam Lőrinczi, Alin Velea, Horaţiu Niciu, Marian Zamfirescu, Florin Jipa, Sorin Miclos, Mircea Ciobanu, Dan Savastru, Aurelian Popescu

Rezumatul inventiei.

Inventia se refera la un procedeu de inscriere a unor retele bidimensionale, fotonice pe suprafata unei sticle calcogenice de compozitie bazata pe As si S. Procedeul implica utilizarea pentru inscriere a unui laser cu functionare in pulsuri cu durata de ordinul femtosecundelor si la lungimi de unda in domeniul 750 – 850 nm.

Inscrierea retelei fotonice consta in formarea de structuri periodice ordonate dispuse ca retele hexagonale, cu interdistante micrometrice, cu valori tipice intre 3-5 μm.

Conform inventiei, structura periodica ordonata (structura fotonica) poate consta fie din coloane calcogenice dispuse periodic, fie din canale create cu o dispunere periodica pe suprafata materialului calcogenic, in functie de energia pulsului laser utilizat.

Microstructura fotonica dezvolta benzi fotonice de stopare distincte, calculate pe doua cazuri tipice de parametri de material cu programe de simulare numerica dedicate.

Procedeu pentru obtinerea de straturi subtiri autoorganizate si puncte cuantice bazate pe un material calcogenic

Alin Velea, Mihai Popescu, Iosif-Daniel Şimǎndan, Adam Lőrinczi

Rezumatul inventiei.

Invenţia constă într-un procedeu nou de obţinere de straturi subţiri de sticlă calcogenică (în particular As2S3) în care particulele de sticla sunt distribuite ordonat pe un substrat plan fie sub forma unor puncte micrometrice si submicrometrice or sub forma de particule mai mari cu dezvoltari fractale. Autoorganizarea particulelor pe substrat este utila pentru obtinerea de dispozitive optoelectronice super-miniaturizate si elemente de circuit optic la nivel micronic, utilizabile în telecomunicatii prin utilizarea proprietăţilor optice in regiunile rosie si infrarosie ale spectrului electromagnetic (0.8 – 2.0 μm lungime de unda), precum si in optica de infrarosu integrata care utilizeaza elemente difractive micro si nanometrice.

Procedeul, conform inventiei, consta in depunerea prin evaporare termica a sticlei calcogenice in condiţiile in care fluxul de molecule evaporate trece printr-o retea metalica sau din material plastic, a carei inclinare fata de sursa si fata de substratul de depunere poate fi controlata. Conform inventiei, reteaua este fie lipita de suport, fie aşezata la o distanţă şi/sau unghi predeterminat, iar evaporatorul se afla sub suport la o distanta de 2-4 cm. Dispozitivul cu reţea poate fi usor manipulat inainte de realizarea depunerii intr-o instalatie conventionala pentru obtinerea de straturi subtiri prin evaporare termica.

Procedeu pentru obtinerea de microelemente optice pentru infrarosu din sticla calcogenica

H. Niciu, M. Popescu, A. Velea, A. Lorinczi, A. Manea, D. Niciu,

M. Lazarescu

Rezumatul invenţiei.

Invenţia se referă la un procedeu de obtinere a microelementelor optice cu suprafete sferice, asferice si de forma prismatica, pentru domeniul infrarosu al spectrului. Microelementele optice care se obtin prin procedeul descris in prezenta inventie sunt din sticla de As2S3. Microelementele optice care se obtin prin procedeul descris in prezenta inventie au suprafete sferice si asferice cu diametrul intre 100-500 μm si prismatice, piramide cu baza patrata de 350x350 μm si sunt obtinute intacte, dupa profilarea lor prin incalzire in matrite metalice din aluminiu, prin dizolvarea matritelor din aluminiu in solutie de HCl 12 %.

Procedeul pentru obtinerea de microelemente optice pentru infrarosu din sticla calcogenica descris de inventie este versatil, permitand obtinerea mai multor tipodimensiuni de lentile si este productiv. Faptul ca matritele nu se pot refolosi este compensat prin procentul ridicat de scoatere a microlentilelor din matrite (aproape de 100%) si prin valoarea lor economica ridicata.

  

 

The Virtual Institute of Physics of the Foundation "Horia Hulubei"